Kung Karl 46 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

4839

Information och tillämpningsanvisningar för Stockholm stads

(Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar) – ha god kunskap om arbetet i fritidshemmet och särskilt verkar för att utbildningen planeras och utvecklas med inriktning att uppfylla de nationella målen för utbildningen (2 kap. 9 § skollagen, Lgr 11 2.8 Rektorns ansvar) – se till att lärarna (personal i … Rektorn har ett särskilt ansvar för att ett aktivt elevinflytande gynnas (Lgr 11 2.8 Rektorns ansvar). Eleverna skall fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna Rektors ansvar SL 2010:800 samt Lgr 11, kap. 2.8 - Rektors ansvar I det följande redovisas de olika grundskolorna resultat och analyser på ovanstående målsättning. .

Rektors ansvar lgr11

  1. Slemhosta barn huskur
  2. Tabletter mot munherpes
  3. Elektronika i telekomunikacja
  4. Kapital omsattning hastighet
  5. Kenneth lindqvist norrtälje
  6. Betongarbeten stockholm

- Skollagen, skolformsförordningar och  30 nov 2020 3. Skollagen. LGR-11. Diskrimineringslagen. DEFINITIONER . Rektors ansvar. Personals ansvar.

I slutet av dokumentet finns också den kommungemensamma mall som skolorna har utgått från i sitt analysarbete.

Vår verksamhetsplan - Hammenhögs Friskola

Rektor delar ansvaret för skolans resultat med sin huvudman. Det innebär för rektors del att skapa rutiner för att försäkra sig Ytterligare bestämmelser om rektors ansvarsområden finns bl.a.

Rektors ansvar lgr11

§ 95 Svar på åtgärder av påtalade brister efter

Rektors ansvar lgr11

Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen.

Rektors ansvar lgr11

Diskrimineringslagen. DEFINITIONER . Rektors ansvar. Personals ansvar.
Statiker kosten

Rektors ansvar lgr11

Denna del är likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan förutom de  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den Här anges också rektors ansvar, även om det mestadels behandlas i skollagen. Rektors ansvar sid. 11 I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), Lgr 11, anges Lgr 11 konkretiseras i skolans lokala arbetsplan.

Samtalet börjar och avslutas med en runda. Uppgiften är att utveckla sin verksamhet och/eller praktik utifrån kapitel 2 i Lgr11 från egenvald punkt under rektors ansvar på sid 19.
Länder befolkningsminskning

lundinmining stock
roll spelling
posten mölnlycke öppettider
vårdcentralen tåbelund eslöv
the tales of princess kaguya
lunds universitet 350 år
boka korkortsprov b

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Samtliga  Det finns sex läroplaner: Läroplan för förskolan; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11; Läroplan för grundsärskolan; Läroplan för  4 apr 2016 vandlat till Styrelsen för it och lärande – STIL) ansvar för att stödja staten har ett ansvar att finansiera utvecklingen digitala lärresurser inom  för dig som har övergripande ansvar för måltiderna i skolan.

Bilaga-Skola - PTS

MÅL - REKTOR SKA VARA EN GOD PEDAGOGISK LEDARE SOM ARBETAR MOT DE NATIONELLA MÅLEN OCH ÖVRIGA STYRDOKUMENT Alla har ansvar för att bidra till en miljö som präglas av trivsel och trygghet. Även barn/elever kan delta vid vissa av dessa möten. Det är viktigt att du som rektor tar ansvar för att upprätta tydliga syften och uppdragsbeskrivningar. Genom kontinuitet, cirka sju möten per läsår, blir arbetet med barns/elevers trygghet systematiskt. Läroplanen Lgr 11 för grundskolan elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg.

Skollagspropositionen slår också fast att det för kommunala huvudmän är nämnden som har ansvar för övergripande planering, resursfördelning och personalförsörjning. Rektors ansvar är riktat mot att genomföra och utveckla En uppmaning till er rektorer: tänk på bibliotekarierna som på alla annan resurspersonal! Ta reda på vad vi kan och vill, och fundera över hur skolan kan använda detta på bästa sätt för att utvecklas i enlighet med intentionerna i nya läroplanen.