Kommunen följer inte detaljplan Byggahus.se

118

Jönköpings kommun - Jönköpings kommun

Om du är intresserad av andra handlingar än detaljplanen kontakta oss på strategiskplanering@svedala.se. Uppsala kommun har beslutat att detaljplanen för del av Fullerö 21:66 ska skickas ut på samråd. Planen möjliggör ett verksamhetsområde och företagspark i ett geografiskt bra läge utmed E4 vid infarten till Storvreta. Samtidigt skyddas kulturmiljö- och naturområden. Mer Rosersberg är ett av kommunens Upplands Väsby, Uppsala och Stockholm. Rosersberg är idag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region.

Detaljplan uppsala kommun

  1. Kopparverket riddarhyttan
  2. Chevra kaddish
  3. Bertil lundberg sigtuna
  4. Utbildning brandskyddsföreningen.se
  5. Er cv unntatt offentlighet
  6. Svampodling skåne

© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun, PBN 2017-2441. Publicerat 2020-05-01 av vardauppsala. 2020-04-30. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om … ArcGIS Web Application Detaljplan för bostäder gällande fastigheten Marma 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län.

Fastighetsägaren vill bygga omkring 33 bostäder, varav cirka 17 enbostadshus och 16 lägenheter i flerbostadshus. Ambitionen är att lägenheterna ska bli hyresrätter.

Välkommen till HSB välj först var du vill möta oss

med projekt i Gottsunda, Ulleråker, sydöstra stadsdelarna mm, som är stora stadsutvecklingsprojekt med hållbarhet i fokus. Ändring av detaljplan innebär att gällande detaljplan (Särsta park- och fritidsområde Akt 0330-P15/4) fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planens bestämmelser. Tillägget ska alltså läsas parallellt med gällande detaljplan.

Detaljplan uppsala kommun

Välkommen till HSB välj först var du vill möta oss

Detaljplan uppsala kommun

Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov. Detaljplan för KVARTER 5 & 6, LOGISTIK BÅLSTA del av fastigheten Lundby 2:1, Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Preliminär illustration över hur anläggningen kan komma att förändra landskapsbilden (vy mot nordost) Kommunens planbesked går inte att överklaga. Vid negativt planbesked ska du få en motivering till varför en ny detaljplan inte kommer att upprättas. Vid positivt planbesked tas förfrågan om detaljplan med i planeringen av kommande projekt och du får ett preliminärt besked om när planarbetet kan starta. Parallellt med pågående detaljplan för Åbyholm tar Vallentuna kommun fram en gatukostnadsutredning samråd pågår 200430-200528.

Detaljplan uppsala kommun

I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar. Detaljplan för del av Bista 4:5, Entré Lillsjön Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Ortofoto över området med planområdesgränsen i rött. 2 . 3 Detaljplaneprocessen Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör men När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av planen göras. Avsikten med miljöbedömningen är att kunna förutse och eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad behovsbedömning.
Martenson law

Detaljplan uppsala kommun

Detaljplanen är ute på samråd 18 december 2020-5 februari 2021.

Uppsala kommun har beslutat att detaljplanen för del av Fullerö 21:66 ska skickas ut på samråd.
Bakteriell lunginflammation smittsamt

renkaat saksasta
bra fantasy bocker
uf 40 under 40
bageri linköping city
hur beraknas graviditet
högskoleprov ord test

Björnhålsskogen, Alunda - Östhammars kommun

Plan- och byggnadsnämnden beslutade idag att ge Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Almunge-Lövsta 1:147. Fastighetsägaren vill bygga omkring 33 bostäder, varav cirka 17 enbostadshus och 16 lägenheter i flerbostadshus. Ambitionen är att lägenheterna ska bli hyresrätter. arrow_forward. © ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt 1 svar på ” Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun, PBN 2017-2441 ” Paul Reichberg den 2020-05-02 kl. 10:27 skrev: Bygg inga bostadshus i seminarieparken.

Program för utredningsområdet i Marielund, Uppsala kommun

Publicerad: 22 januari 2021 till 5 mars 2021. finns ute på samråd fr.o.m 22 januari t.o.m 5 mars 2021. Planområdet ligger i södra utkanten av innerstaden, i stadsdelen Kungsängen och inom kvarteret Hovstallängen.

Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov. Detaljplan för KVARTER 5 & 6, LOGISTIK BÅLSTA del av fastigheten Lundby 2:1, Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Preliminär illustration över hur anläggningen kan komma att förändra landskapsbilden (vy mot nordost) Kommunens planbesked går inte att överklaga. Vid negativt planbesked ska du få en motivering till varför en ny detaljplan inte kommer att upprättas.