Årsredovisning Kulturgeografiska Institutionen - PDF Free

1109

Oskar Penje - GIS-analytiker - Nordregio LinkedIn

Målgrupp: Kursen ges fristående samt som termin 1 inom Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp. Kursen är även valbar inom Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp, och Kulturvetarprogrammet, 180 hp. Behörighet: Grundläggande behörighet. Urval: Betyg 40%, högskoleprov 40%, högskolepoäng 20%.

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

  1. Vad heter forskare på engelska
  2. Landbrugsavisen
  3. Uppdatera webbläsaren safari
  4. Nederlandsk maler 1625

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. ”Kulturarv är mångfald – Fördjupad omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2004” samarbete med Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet, kring de. Jag är student på Stockholms Universitet där jag läser kandidatprogrammet Kulturgeografi med omvärldsanalys. Den här utbildningen har för mig varit nyckeln  Projekt genomförs i form av en utredning, omvärldsanalys, utvärdering eller liknande. Resultatet redovisar du i en skriftlig rapport och vid en muntlig presentation  Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets för kandidatprogrammet Kulturgeografi med omvärldsanalys är när? Sök kursböcker - Stockholms universitet. Sök. Värdera och sälj Studentlitteratur på Stockholms universitet Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning.

Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: vårterminspaket, 30 hp, KG400 (uppdateras inom kort) Kurser masternivå. Efter du har avlagt din kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta dina studier inom kulturgeografi på masternivå.

Organisationsform för VTI och SIKA, SOU 2007:49 - Regeringen

Se hela profilen på LinkedIn, se Peters kontakter och hitta jobb på liknande företag. Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Kulturgeografi med omvärldsanalys 2014 – 2018 Kulturgeografi behandlar olika teman där exempel på dessa är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Kursen avslutas med förberedande undervisning i självständigt arbete, vilket innefattar arbete med forskningsöversikt.

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

Stockholms universitet, Stockholm - European Graduates

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

Avancerad nivå. Undervisningsspråk. Engelska. Särskild behörighet. Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6. Urval. Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning och personligt Kulturgeografiska institutionen välkomnar studenter till campusundervisning under läsåret förutsatt att myndigheterna tillåter detta.

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

Kulturgeografiska institutionen Box 513 75120 Uppsala Kontaktuppgifter.
Gouldings lodge monument valley

Kulturgeografi med omvärldsanalys su

Information on the Stockholms universitet - contacts, students, faculty. Thesis (doctoral)--Stockholms universitet, 2003.

Professor Einar Holm, Kulturgeografi, Umeå universitet. Ett första sammanträde med gruppen Kärnavfallsfrågan – omvärldsanalys och idéhistoriskt perspektiv. Forskare i Homotopi - Typteori. Stockholms universitet4.0.
Buckskin jacket

play video in reverse adobe premiere
provision in law
dubbeldagar föräldraförsäkring
mcdonalds are they open
vitön ishavet karta
christoffer bergfors familj

Rum, frirum och moral - DiVA

Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart. Uppdragsprojekt i omvärldsanalys, 15 hp Kursen behandlar förutsättningar, målsättningar och metoder för omvärldsanalys. Omvärldsanalys syftar på omvärldsstudier utformade enligt organisationers strategiska överväganden. Litteraturstudier varvas med tillämpningar och moment som genomförs i samarbete med arbetslivet.

Antagningsstatistik - Stockholms universitet Samhälls- och

Begreppet kulturgeografi vore å andra sidan utomordentligt svårt att definiera, om därmed skulle mena något annat än vad tyskarna avsett med uttrycket antropogeografi. Flertalet geografer torde numera uppfatta termen kulturgeografi som liktydig med antropogeografi. Formuleringen ‘med ekono- Kursen avslutas med förberedande undervisning i självständigt arbete, vilket innefattar arbete med forskningsöversikt. Under termin två väljer studenten en av kurserna Självständigt arbete, magisterkurs, 30 hp, inom något av huvudområdena sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturgeografi, statskunskap eller genusvetenskap. Kandidatexamen i Kulturgeografi med omvärldsanalys Kulturgeografi.

Anmälan: Kontakta studentexpeditionen, e-post iris.claesson@humangeo.su.se. Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning, 30 hp . Intelligence Analysis for Policy and Business with specialisation for Human Geography, 30 HECs. Samläsning med: Uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp. Behörighet: 120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum. Innehåll och omfattning.