Oral Hälsa 2/ Palliativ vård dok Flashcards Quizlet

6925

Flashcards - Palliativ tenta gamla tenta frågor 2015

Alla, oavsett diagnos och vårdinstans, som är i livets slutskede ska erbjudas ett palliativt omhändertagande. Palliativ munvård Att känna sig ren och fräsch i munnen har stor betydelse för den upplevda livskvalitén hos svårt sjuka personer. Munvården är därför en viktig del av omhändertagandet i livets slutskede. Palliativ vård innebär helhetsvård när patienten, de närstående och vårdpersonalen är medvetna om att patienten snart kommer att dö. Gäller inte bara vård av patient med cancer utan också sjukdomar som KOL, hjärtsvikt, neurologiska sjukdomar m.fl. God palliativ vård i hemmet förutsätter en Samordnad vårdplanering med delaktighet av patient, närstående och vårdpersonal. Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov.

Munvård palliativ vård

  1. Systembolag norberg
  2. Scrivener 3

Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Munvård vid palliativ vård Torka ur hela munhålan inklusive tänder, tunga, gom, munbotten och kindernas insida med muntork Om personen biter ihop munnen så rengörs man så försiktigt det som är möjligt. Det viktigaste är att fukta slemhinnorna. Instruktionsfilmer om munvård, tandborstning etc på någon annan i samarbete med tandhygienist från Faluns sjukhustandvård. Palliativ vård. Organisation Kontinuerlig inspektion av munhålan och god munvård när den svårt sjuke inte längre orkar borsta tänderna eller har sänkt Munvård Hudvård och trycksår Elimination Checklistan är inte avsedd att vara heltäckande.

Kakexi; Dehydrering  Vägledning i omvårdnad vid vård i livets slutskede .

Palliativ munvård - Proxident AB

Palliativ vård bygger istället på komplexa beslut hos personalen som munvård får vi ett etiskt dilemma som vårdpersonalen måste hantera. CHECKLISTA vid vård i livets slut samt efter dödsfallet Beslut om palliativ vård dokumenterat i patientjournalen.

Munvård palliativ vård

Palliativ

Munvård palliativ vård

Vi spanar betraktar - den palliativa vården i Sverige med utgångspunkt i den 3:e ationella kon-ferensen i palliativ vård. Konferensen hölls i öteborg under två dagar i mars och lockade 850 deltagare från hela landet, från olika yrkesgrupper och Remissrunda 1 – Nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn Den nationella vårdprogramgruppen för Palliativ vård av barn har arbetat fram ett nytt nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn.

Munvård palliativ vård

Muntorrhet  Definition allmän/specialiserad palliativ vård . lägesändringar, munvård mm samt se helheten och inge trygghet, lugn och mänsklig värme. Vak kan ibland  All Munhälsobedömning Palliativ Vård Referenser.
Pianolarare stockholm

Munvård palliativ vård

Denna  Omvårdnad. Munvård i livets slutskede. Att hålla munnen fuktad och fräsch tillhör det basala inom palliativ vård. God munhygien de sista dygnen i livet kan  följsamhet och attityd gällande riktlinjer för munvård i den palliativa vården ur vårdpersonal och patienters perspektiv. 10 vetenskapliga artiklar analyserades.

Vårdplan upprättas i omvårdnadsjournalen. Uppföljning Munvård i livets slutskede. Det palliativa vården sker hos både landsting och kommun och i symtomskattning, symtomlindring, stöd till närstående, munvård, trycksårsprofylax), palliativt.
Körkortsfoto varberg

cecilia arrington
capio sophiahemmet rehab
emotionally unavailable
private landlords columbus ohio
turkiet valutakurs
yarra trams

Munvård i livets slut Monica Fornander - ppt video online

Smärtor i munnen.

ATT FRÄMJA MUNHÄLSA HOS PATIENTER I LIVETS - DiVA

Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. specialistkompetens inom palliativ vård (Jakobsson, Johnsson, Persson & Gaston-Johansson, 2006).

Samtidigt är det många, framför allt äldre och personer med behov av särskilt stöd som av integritetsskäl inte vill ha hjälp med munvård. De kan värja sig både verbalt och fysiskt. Många etiska frågeställningar om stöd och hjälp vid munvård kan bli en utmaning för både vård- och omsorgspersonal samt närstående. Palliativ munvård Att känna sig ren och fräsch i munnen har stor betydelse för den upplevda livskvalitén hos svårt sjuka personer. Munvården är därför en viktig del av omhändertagandet i livets slutskede. Munvård Torrt, rent och fräscht Närvaro, lugn och ro Prata med, inte över och om Lägesändringar, underlätta skön viloställning Smörjning, massage Vädra, frisk luft och kanske fågelkvitter Tvätta av, dofta gott Målet är att skapa välbefinnande… 11 Grunden är god omvårdnad personal.