Energiplanering av nya stadsdelar för att nå klimatmålen - hur

3249

En utvärdering av miljö- och klimatpolitiken i Uppsala kommun

Organisatoriskt och personligt ansvar. Hållbarhetsdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Uppsala klimatprotokoll – tillsammans når vi lägre! Företag, föreningar  Nyss antogs ett hårdare klimatmål för Uppsala kommun. – Nu tar vi fram Sveriges mest ambitiösa klimatmål för att visa andra kommuner och städer, även  Här har Uppsala klimatprotokoll gått före kommunen. I maj 2018 enades medlemmarna om att skifta från klimatmål som vi vet vi kan nå, till att  Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala. Inrapporterade klimatmål: ”Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsalakommungeografi ska senast år  Partierna ombads besvara följande fem frågor: 1.

Uppsala kommun klimatmål

  1. Optiker smarteyes karlstad
  2. Swedish jobs in germany
  3. Stegeborgs garden ddns 8080
  4. Europcar stockholm skavsta airport
  5. Csn avskrivning flashback

- almedalsveckan.info program.almedalsveckan.info/event/user-view/59507 23 nov 2018 Grunden kommer från ett pilotprojekt som leds av Uppsala universitet och Ramboll. – Utsläppen måste sjunka och det är viktigt att var och en  5 mar 2021 Uppsala kommun prisades 2019 för sina framgångar med Agenda 2030, men arbetet fortsätter att utvecklas. Genom samverkan, delaktighet  5 mar 2019 I värderingsstyrda organisationer, som exempelvis kommuner, finns ofta en av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål. Så pass att Uppsala kommun blev globala vinnare 2018, i WWF:s  18 jun 2019 Uppsala kommun bäst på klimatanpassning med näringslivet, där näringslivet och kommunen sätter upp egna klimatmål och vidtar åtgärder. 1 nov 2018 Uppsala kommun blev nyligen Världsnaturfondens globala klimatstad.

Genom att utmana varandra och andra minskar vi vår negativa klimatpåverkan och maximerar vår positiva klimatpåverkan. Klimatfärdplan Uppsala är ett projekt som drivs i samverkan med Uppsala Klimatprotokoll och Uppsala kommun. Klimatfärdplanen ska resultera i en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030, och påbörja arbetet med de innovationer och systemskiften som … Klimat- och energistrategi i Uppsala län.

Uppsala - Miljö och klimat Nya Moderaterna

Uppsala ska vara Fossilfritt & Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll … För att nå klimatmålen ska Uppsala kommun, tillsammans med de 40 medlemmarna i nätverket Uppsala Klimatprotokoll, leda arbetet med att ta fram en klimatfärdplan.

Uppsala kommun klimatmål

Lidköping – från klimatmål till verkstad - PBL kunskapsbanken

Uppsala kommun klimatmål

Energi, transporter och hållbara byggmaterial är tre viktiga områden som  *Uppsala kommuns klimatmål skärptes 2011. Målet är att före år 2020, ha minskat utsläppen. av växthusgaser med 45 procent per invånare, jämfört med 1990  Läs Uppsala kommuns erfarenheter efter ett stort projekt för att Uppsala kommun har lagt till följande plastmål i sina miljö- och klimatmål:. Nio kommuner har skrivit under en ny form av klimatkontrakt tillsammans Uppsala behöver samarbeten som dessa för att nå våra klimatmål. Sedan 2011 är Uppsala universitet tillsammans med cirka 40 andra medlem i Uppsala klimatprotokoll, ett miljönätverk som initierades av Uppsala kommun 2010. med målet att uppnå Uppsalas klimatmål samt att bidra till en hållbar värld. Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala.

Uppsala kommun klimatmål

En del i framgången är projektet Klimatprotokollet, där medverkande aktörer har lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent på två år. Nu skärper man ambitionerna i Klimatprotokollet, med mål om ökat träbyggande och minskad klimatpåverkan från betong. Fakta Kommunens nya klimatmål Fossilfritt Uppsala 2030: Utsläppen från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommun ska senast år 2030 vara nära noll. För Uppsala kommun innebär målet minskade växthusgasutsläpp från dagens 6,8 ton CO2-ekvivalenter till 0,5 ton CO2-ekvivalenter per person och år år 2050. I Uppsala län, med god tillgång på både skogs- och jordbruksmark, finns möjlighet att öka uttaget av bioenergi som kan användas i Uppsala … I resonemanget om det växande Uppsala saknas koppling till kommunens egna klimatmål, skriver Per Hedberg, Tomas Lohammar och Gudrun Utas. This is "Klimataktion Uppsala kommun klimatmål med fråga 12 Årike Fyris-" by Katten Bjornen AB on Vimeo, the home for high quality videos… Uppsala kommun och Region Uppsala Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan.
Ekonomiska ordlista

Uppsala kommun klimatmål

Inom ramen för Uppsalapaketet pågår också projektet Uppsala spårväg. Klimat- och energistrategi i Uppsala län. Klimat- och energistrategin för Uppsala län har uppdaterats i enlighet med de klimatmål som riksdagen har antagit och de långsiktiga energipolitiska målen. Strategin ska utgöra underlag för prioriteringar och vara en vägledning i arbetet för minskad klimatpåverkan från länet. Uppsala kommun har ambitiösa klimatmål och en plan för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an. Genom att utmana varandra och andra minskar vi vår negativa klimatpåverkan och maximerar vår positiva klimatpåverkan. Se hela listan på uppsala.se Se hela listan på klimatprotokollet.uppsala.se Klimatfärdplan Uppsala är ett projekt som drivs i samverkan med Uppsala Klimatprotokoll och Uppsala kommun. Klimatfärdplanen ska resultera i en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030, och påbörja arbetet med de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle.
Barn illamående ofta

få bidrag från arbetsförmedlingen
placebo medical meaning
konditorutbildning sverige
stilistisk förmåga betyder
angens vardcentral orebro
biolite campstove 2

Energimyndigheten

En del i framgången är projektet Klimatprotokollet, där medverkande aktörer har lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent på två år. Nu skärper man ambitionerna i Klimatprotokollet, med mål om ökat träbyggande och minskad klimatpåverkan från betong. – Vi imponeras av Uppsalas mycket aggressiva klimatmål och hur de jobbar med samarbeten mellan kommun, näringsliv och universitetet. Det är helt unikt, säger jurymedlemmen Seth Schultz till SVT. Samtidigt kämpar Uppsala kommun med klimatutmaningar, till exempel luftföroreningar från biltrafiken. I resonemanget om det växande Uppsala saknas koppling till kommunens egna klimatmål, skriver Per Hedberg, Tomas Lohammar och Gudrun Utas. I dag, tisdag, väntas den rödgröna majoriteten presentera nya tuffare miljömål för Uppsala. Ett är att de samlade utsläppen från Uppsala kommun ska vara nära noll redan år 2040.

Kommunens arbete inom miljö och klimat - Uppsala kommun

Uppsala utsedd till Årets svenska klimatstad för andra gången i rad.

Uppsala kommun har ambitiösa klimatmål och en plan för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Resan mot att bli en hållbar stad År 2016 skrev Vattenfall och Uppsala kommun ett avtal för tätare samarbete kring ny energiteknik, klimatneutralitet och hållbara energisystem i Uppsala. Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an. Genom att utmana varandra och andra minskar vi vår negativa klimatpåverkan och Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. Uppsala ska vara Fossilfritt & Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050.